[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 69 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แหล่งเรียนรู้
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 21/มิ.ย./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้  IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
73 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
67 คน
สถิติเดือนนี้
685 คน
สถิติปีนี้
19872 คน
สถิติทั้งหมด
74596 คน
IP ของท่านคือ 3.95.131.208
(Show/hide IP)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ป.2
สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ป.1
  

  หมวดหมู่ : กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่อง : การจัดการระบบสารสนเทศ ด้วยระบบ DMC
โดย : admin
เข้าชม : 496
พุธ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
A- A A+
        

ชื่อเรื่อง  : การจัดการระบบสารสนเทศ ด้วยระบบ DMC

ผู้เรียบเรียง  : นางวรรณศุภางค์  ทาปิน

ชื่อกลุ่ม  : กลุ่มนโยบายและแผน

หลักการ / แนวทาง  :     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีบทบาท ภารกิจในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะต้องเก็บข้อมูลที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และไม่เพิ่มภาระให้แก่สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบ่อยครั้ง จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบันทึก ประมวลผล และรายงานผลข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งระบบ ต่าง ๆ จะสามารถช่วยให้การทำงานของบุคลากรด้านข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เข้าใจหลักการของระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงได้สรุประบบที่สำคัญ ๆ ที่หน่วยงานในสังกัดใช้ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ    สำหรับระบบ Data Management Center ใช้เพื่อการบริหารจัดการและเก็บข้อมูลนักเรียนรายคน  2 ภาคเรียน และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการ ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนรายคนของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเองได้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

กระบวนการปฏิบัติงาน :   

             ขั้นตอนที่ 1  วางแผนการเก็บข้อมูล โดยการศึกษาวัตถุประสงค์ และนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัด และเขตพื้นที่

             ขั้นตอนที่ 2  การกำหนดรายการ   ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บตามความต้องการของเขตพื้นที่ ให้เพียงพอ และครอบคลุม  เช่น  ข้อมูลสภาพทั่วไป  ข้อมูลพื้นฐาน  รวมทั้งข้อมูลด้านการศึกษาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต้องมีความสมบูรณ์ และครอบคลุม ได้แก่ ข้อมูล จำนวนสถานศึกษา  ครู/อาจารย์   นักเรียน/นักศึกษา  นักเรียนพิการ  นักเรียนที่ออกกลางคัน   นักเรียนขาดแคลน   อัตราการเรียนต่อ   อัตราการออกกลางคัน ฯลฯ   ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ และสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             ขั้นตอนที่ 3  การจัดเก็บข้อมูล โดยการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โดยดำเนินการ ดังนี้
                            3.1 จัดทำแบบกรอกข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ตามแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กรอกข้อมูล
                            3.2 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อมีโอกาส
                            3.3 ออกแบบรายงานข้อมูลการศึกษา
                            3.4 ขอรับบริการข้อมูลสภาพทั่วไปจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
              ขั้นตอนที่ 4      การรวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูล  คือ สถานศึกษา จัดส่งเอกสารแบบรายงานข้อมูลพื้นฐานการศึกษา   นำมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
              ขั้นตอนที่ 5  การประมวลผลข้อมูล
                              5.1 นำรายงานสถิติทางการศึกษา
                              5.2 การจัดกระทำเป็นสารสนเทศ  โดยการนำผลของการประมวลผลข้อมูล นำเสนอในรูปแบบตารางข้อมูล แผนผัง และแผนภูมิ ประกอบการวิเคราะห์และคำบรรยาย
              ขั้นตอนที่ 6    การรายงานผล  นำเสนอสารสนเทศ  ในรูปแบบของเอกสารสารสนเทศนำเสนอให้บริการหรือ Download  ทาง Website


ผลที่เกิดกับหน่วยงาน :     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กลุ่มนโยบายและแผน5 อันดับล่าสุด

      การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 8/ก.ค./2557
      การจัดการระบบสารสนเทศ ด้วยระบบ DMC 25/มิ.ย./2557
      การติดตามการดำเนินงาน การขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสพฐ. 24/มิ.ย./2557


ระบบจัดการความรู้ สพป.ตาก เขต 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผู้ดูแลเว็บไซด์ :: นายสันทัศน์ ตันยา email :: takesa01@gmail.com