[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 69 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แหล่งเรียนรู้
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 21/มิ.ย./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้  IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
73 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
67 คน
สถิติเดือนนี้
685 คน
สถิติปีนี้
19872 คน
สถิติทั้งหมด
74596 คน
IP ของท่านคือ 3.95.131.208
(Show/hide IP)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ป.2
สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ป.1
  

  หมวดหมู่ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เรื่อง : คุณรู้จัก อาเซียน (ASEAN) แค่ไหน?
โดย : วรรณศุภางค์
เข้าชม : 421
จันทร์ ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557
A- A A+
        

ชื่อเรื่อง    :  คุณรู้จัก  อาเซียน  (ASEAN)  แค่ไหน?

ผู้เรียบเรียง  :  นางรำเพย อุดมวงษ์

ชื่อกลุ่ม   :  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา

หลักการ / แนวทาง  :

           อาเซียน  (ASEAN  :  Association  of  Southeast  Asian  Nations)  คือองค์กรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  และความมั่นคง  ก่อตั้งเป็นทางการในประเทศไทย  เมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๑๐  มีสมาชิก  ๕  ประเทศ  ปัจจุบันมีสมาชิก  ๑๐  ประเทศ  ได้แก่  บรูไน  พม่า  กัมพูชา  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  ลาว  สิงคโปร์  ไทย  และเวียดนาม
ทำไมต้องอาเซียน?
  เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองและขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน  รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ  ระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน  เช่น โรคระบาด  การก่อการร้ายหรืออาชญากรรมข้ามชาติ  ฯลฯ
 
๓  เสาหลักอาเซียน  คืออะไร?
  ๓  เสาหลักอาเซียน  ประกอบด้วย
๑.  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (APSC :  ASEAN  Political  and
Security  Community)  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน  เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
๒.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC : ASEAN  Economic  Community)   มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า  บริการ  การลงทุน  เงินทุนและแรงงานฝีมืออย่างเสรี
๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASCC  :  ASEAN  Socio – Cultural
Community) ในปี  ๒๕๕๘  อาเซียนมุ่งหวังให้ประชากรอาเซียนมีความอยู่ดีกินดี  เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน   ประชากรอาเซียนต้องได้รับการพัฒนาทุกด้าน  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนด้วย

คำขวัญอาเซียนว่าอย่างไร?
  “หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งอัตลักษณ์  หนึ่งประชาคม”
  “One  Vision,  One  Identity,  One  Community”

คุณรู้จักสัญลักษณ์อาเซียนหรือยัง?
  สัญลักษณ์อาเซียน  ประกอบด้วยรูปรวงข้าวสีเหลือง  จำนวน  ๑๐  ต้น  บนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน  โดยมีความหมายดังนี้
  รวงข้าว  ๑๐  ต้น หมายถึง  ประเทศสมาชิก  ๑๐  ประเทศ
  สีเหลือง   หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง
  สีแดง   หมายถึง  ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว   หมายถึง  ความบริสุทธิ์

กฎบัตรอาเซียนสำคัญอย่างไร?

  กฎบัตรอาเซียน  หรือ  ASEAN  Charter  เป็นธรรมนูญในการวางกรอบกฎหมายและโครงสร้างของอาเซียน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
วันอาเซียน  คือวันที่  ๘  สิงหาคม
เพลงประจำอาเซียน  คือเพลง  The  ASEAN  Way
ภาษาราชการของอาเซียน  คือ  ภาษาอังกฤษ
  จากสาระความรู้ข้างต้น  คิดว่าท่านผู้อ่านน่าจะได้รู้จักอาเซียนมากขึ้น  แล้วท่านพร้อมหรือยัง
ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน?  ลองสำรวจตัวเองดูนะคะ
๑. ท่านสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้
๒. ท่านสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอาเซียนได้อย่างน้อย  ๑  ภาษา  (พม่า, จีน, ฯลฯ)
๓. ท่านยอมรับในวัฒนธรรมที่หลากหลายของอาเซียนได้
๔. ท่านมีความพร้อมในการเข้าสู่เวทีการแข่งขันในทุกด้าน
๕.  ฯลฯ
นี่เป็นเพียงคำถามตัวอย่างเล็กน้อย  เพื่อให้ท่านเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างมั่นใจ  หากท่านยังไม่พร้อมท่านจะทำอย่างไร?  เพื่อให้สามารถดำรงชีวีตอยู่ในสังคมประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
 
********************************
เอกสารอ้างอิง  :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
                                  การพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน.  พิมพ์ครั้งที่ ๑.  กรุงเทพฯ : 
                                  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด, ๒๕๕๕.
  กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  ก้าวสู่อาเซียน 
                                  รู้เขา  รู้เรา  รู้รอบ.  พิมพ์ครั้งแรก.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์
                                  ทหารผ่านศึก, ๒๕๕๖. 
  “อาเซียน  ข้อมูลอาเซียน  คำถามเกี่ยวกับอาเซียน  ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”.
                                  (ออนไลน์)  เข้าถึงได้จาก  :  http//www.aec.kapook.com/
                                  View  ๔๙๕๗๙.html.

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล5 อันดับล่าสุด

      ใส่ใจนักเรียนสักนิด สอนคิดไม่ยาก 7/ก.ค./2557
      คุณรู้จัก อาเซียน (ASEAN) แค่ไหน? 7/ก.ค./2557


ระบบจัดการความรู้ สพป.ตาก เขต 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผู้ดูแลเว็บไซด์ :: นายสันทัศน์ ตันยา email :: takesa01@gmail.com